X

Познайте обекта в района на Силистра

  • Крепост Меджиди табия
  • Биосферен резерват Сребърна
  • Крайдунавски парк

Познайте обекта в района на Силистра

  • Археологически музей
  • Етнографски музей
  • Храм “Св.Св. Петър и Павел”

Познайте обекта в района на Силистра

  • Римска гробница
  • Самолетът в кв. Самолета
  • Останки от палеолитаИграй